Giải bài tập toán lớp 3 nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số là một phép tính mới với các em, vì vậy, cha mẹ hãy cùng con tìm ra phương pháp học tốt nhất để con nhanh chóng tiếp thu bài cũng như nhớ những kiến thức đã học. Cha mẹ hãy in bài tập này ra để con tiện ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ nhé.

Bài 1 (trang 21 SGK Toán 3):

Tính:


Đáp án: 

Bài 2 (trang 21 SGK Toán 3):

Đặt tính rồi tính:

a) 32 x 2

11 x 6

b) 42 x 2

13 x 3

Đáp án:

Bài 3 (trang 21 SGK Toán 3):

Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

Đáp án:

Cả 4 hộp có số bút chì màu là:

12 x 4 = 48 ( bút chì)

Đáp số: 48 bút chì

doctailieu.com
Back to top