Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Hướng dẫn làm bài tập trang 38 sách giáo khoa

Đọc tài liệu xin chia sẻ hướng dẫn giải bài tập 1 và 2 của trang 38 sách giáo khoa môn toán lớp 1 để giúp các bạn tham khảo trước kiến thức trước khi kèm các bé ôn tập tại nhà các kiến thức đã được học trên lớp.

Bài 1: Nối (theo mẫu)

bài 1 trang 38 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án

Đáp án bài 1 trang 38 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 2: Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn

bài 2 trang 38 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án

bài 2 trang 38 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập toán lớp 1: Hướng dẫn làm bài tập trang 38 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu