Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Hướng dẫn làm bài tập trang 38 sách giáo khoa

Đọc tài liệu xin chia sẻ hướng dẫn giải bài tập 1 và 2 của trang 38 sách giáo khoa môn toán lớp 1 để giúp các bạn tham khảo trước kiến thức trước khi kèm các bé ôn tập tại nhà các kiến thức đã được học trên lớp.

Bài 1: Nối (theo mẫu)

bài 1 trang 38 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án

Đáp án bài 1 trang 38 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 2: Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn

bài 2 trang 38 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án

bài 2 trang 38 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top