Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn giải bài tập trang 39 sách giao khoa

Đọc tài liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn chi tiết cách giải các bài tập 3,4 và 5 tại trang 39 sách giáo khoa môn toán lớp 1. Mong rằng tài liệu này sẽ giúc các phụ huynh tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập lại những kiến thức đã được học trên lớp.

Bài 3: Có mấy hình tam giác.

bài 3 trang 39 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

- a:10

- b:10

Đáp án bài 3 trang 39 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 4:

bài 4 trang 39 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

- a:

Đáp án bài 4 trang 39 sách giáo khoa lớp 1

- b: Các số bé hơn 10 là: 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0

- c: Trong các số từ 0 đến 10

Số bé nhất là: 0

Số lớn nhất là : 10
 

Bài 5: Điền số thích hợp

bài 5 trang 39 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 39 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top