Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Giải bài tập chính tả 3 Nghe viết Các em nhỏ và cụ già

Bài soạn chính tả trang 64, sách giáo khoa Tiếng Việt 3. Tập viết bài Các em nhỏ và cụ già, phân biệt các âm nói và viết d, gi hoặc r...

Câu 2 (trang 64 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ

Đáp Án:

a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :

-Làm sạch quần áo, chăn màn trong nước → giặt

- Có cảm giác khó chịu ở da như bị bỏng → rát

- Trái nghĩa với ngang → dọc

b) Chứa tiếng có vần uôn hay uông có nghĩa như sau :

- Trái nghĩa với vui → buồn

- Phần nhà được ngăn bằng tường vách kín đáo → buồng

– Vật bằng kim loại phát ra tiếng kêu → chuông.

Giải bài tập chính tả 3 Nghe viết Các em nhỏ và cụ già
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập chính tả 3 Nghe viết Các em nhỏ và cụ già để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu