Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Giải bài chính tả Thư trung thu trang 11 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn Giải bài chính tả Thư trung thu trang 11 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 19, gợi ý trả lời câu hỏi 1,2 trang 11 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2.

Câu 1. Viết tên những vật trong tranh 

a) Có chữ “l” hoặc “n”:

(1)   - chiếc lá                  (3) - cuộn len

(2)   - quả na                 (4) - cái nón lá

b) Có dấu hỏi hoặc dấu ngã

5  - cái tủ                        7 - cửa sổ

6  - khúc gỗ                     8 - con muỗi

Câu 2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

-     (nặng, lặng): lặng lẽ, nặng nề.

-     (no, lo): lo lắng, đói no.

-      (đổ, đỗ): thi đỗ, đổ rác.

-     (giả, giã): giả vờ, giã gạo.

Giải bài chính tả Thư trung thu trang 11 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài chính tả Thư trung thu trang 11 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu