Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Giải bài tập chính tả Chuyện bốn mùa trang 07 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn Giải bài tập chính tả Chuyện bốn mùa tuần 19, gợi ý trả lời câu hỏi 1,2 trang 07 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2.

Câu 1. a. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:

-  (Trăng) “Mồng một lưỡi trai.

      Mồng hai lá lúa”.

-  “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.

Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.

b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:

- “Kiến cánh vỡ tổ bay ra.

Bão táp mưa sa gần tới.

Muốn cho lúa nảy bông to”.

-“Cày sâu bừa kĩ, phân gio cho nhiều”.

Câu 2. Tìm trong “Chuyện bốn mùa” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2 trang 4) rồi ghi vào chỗ trống:

a) Những chữ bắt đầu bằng “l”: là, lộc, lại, làm, lửa..

Những chữ bắt đầu bằng “n”: năm, nàng, nào, nảy, nói...

b) Những chữ có dấu hỏi: bảo, nảy, của, nghỉ, bưởi, chỉ, thủ thỉ, lửa, ngủ...

Những chữ có dấu ngã: cỗ, đã, mỗi.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập chính tả Chuyện bốn mùa trang 07 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu