Giải bài C6 trang 39 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C6 trang 39 SGK Vật lý lớp 7. Môi trường truyền âm, chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

Hãy so sánh vận tốc truyền âm trong không khí, nước và thép ?

Đáp Án

Ở 20 độ C : vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s, vận tốc truyền âm trong nước là 1500m/s, vận tốc truyền âm trong thép là 6100m/s

=> Vận tốc truyền âm trong không khí < vận tốc truyền âm trong nước < vận tốc truyền âm trong thép. 

doctailieu.com
Tải về
Back to top