Giải bài C7 trang 39 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C7 trang 39 SGK Vật lý lớp 7. Môi trường truyền âm, chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường nào ?

Phương pháp

Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường có thể truyền được âm.

Chân không không thể truyền được âm.

Đáp Án

Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường truyền âm xung quanh tai (như tai có thể đặt trong không khí, trong nước, hay áp tai vào vật rắn).

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM