Đáp án bài C5 trang 45 sách giáo khoa môn vật lý lớp 6

Xem cách làm và đáp án bài C5 trang 45 SGK Vật lý 6
Mục lục nội dung

Đề bài:

 Ở hình bên chú Bình đã dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu sử dụng một tấm ván dài hơn thì chú Bình nên dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây?

a.    F = 2000N

b.    F > 500N

c.    F < 500N

d.    F = 500N

Hãy giải thích câu trả lời của em.

Câu hỏi bài C5 trang 45 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Chọn c) F < 500 N

Nếu dùng tấm ván dài hơn tấm ván đã dùng, chú Bình nên dùng lực F < 500N để đưa thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Vì lúc đầu dùng tấm ván ngắn với lực 500N chú Bình đã đưa được vật lên xe. Nay dùng tấm ván dài hơn nên độ dốc ít hơn độ dốc lúc đầu, do đó lực đẩy vật bây giờ phải nhỏ hơn lực đẩy lúc đầu

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X