Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài C4 trang 45 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài C4 trang 45 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải càng dễ hơn?

Đáp án:

Do tính chất của mặt phẳng nghiêng "mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ" nên đi lên càng thoai thoải càng dễ dàng hơn

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    16:06 PM
21/07/2018    16:06 PM
Back to top