Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải bài C1 trang 60 sgk vật lý lớp 6

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài C1 trang 60 sách giáo khoa Vật lý lớp 6

Đề bài:

 Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích?

Câu hỏi bài C1 trang 60 sgk toán 6 tập 1
 

Đáp án:

Mực nước màu trong ống thủy tinh dâng lên. Mực nước trong ống dâng lên vì khi nước trong bình được làm nóng, nước nở ra làm tăng thể tích nước.

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    00:16 AM
25/07/2018    00:16 AM
Back to top