Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài C2 trang 60 sgk Vật lí lớp 6

Hướng dẫn cách làm và đáp án giải bài tập câu hỏi C2 trang 60 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6: có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh?

Đề bài:

Nếu sau đó ta đặt bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh?

Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng.

Đáp án bài tập C2 trang 60 sgk Vật lí lớp 6

Mực nước trong ống thủy tinh hạ xuống, vì nước lạnh đi, co lại.

>> Câu hỏi tiếp theoĐáp án bài C3 trang 60 sgk Vật lí lớp 6

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    02:16 AM
25/07/2018    02:16 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top