Lời giải bài 9 trang 177 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 9 trang 177 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 5 Đạo Hàm

1. Đề bài

Cho 2 hàm số sau:

Đề bài 9 trang 177 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị của mỗi hàm số đã cho tại giao điểm của chúng. Tính góc giữa hai tiếp tuyến kể trên.

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 9 trang 177 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

doctailieu.com
Back to top