Giải bài 20 trang 181 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Cách giải bài 20 trang 181 SGKđại số và giải tích lớp 11 phần bài tập ôn tập cuối năm. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại điểm có hoành độ x = -1

1. Đề bài

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 20 trang 181

Đáp án bài 20 trang 181 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a b
Đáp án bài 20 trang 181 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu c
 

doctailieu.com
Back to top