Bài 9 trang 139 SGK Hóa 10

Xuất bản: 07/11/2018

Giải bài 9 trang 139 Sách giáo khoa Hóa 10 tiết Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit.

Mục lục nội dung

Đề bài:

Đốt cháy hoàn toàn 2,04g hợp chất A, thu được 1,08g H2O và 1,344 lít SO2 (đktc).

a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn toàn lượng hợp chất A nói trên đi qua dung dịch axit sunfuric đặc thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện.

- Hãy giải thích tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra.

- Tính khối lượng chất kết tủa thu được

Xem lại bài trướcBài 8 trang 139 SGK Hóa 10

Lời giải bài 9 trang 139 SGK Hóa 10:

a) Xác định công thức phân tử của hợp chất A

nSO2 = 1,344 / 22,4 = 0,06 mol → mS = 0,06 x 32 = 1,92g

nH2O = 1,08 / 18 = 0,06 mol → mH = 0,06 x 2 = 0,12g.

Như vậy hợp chất A chỉ có nguyên tố S và H.

Đặt công thức phân tử hợp chất là HxSy.

Ta có tỉ lệ: x : y = 0,06 : 0,12 = 1: 2.

Vậy công thức phân tử của A và là H2S.

b) Phương trình hóa học của phản ứng:

3H2S + H2O → 4S + 4H2O.

nH2S = 2,04 / 34 = 0,06 mol.

nS = 4/3 nH2S = 0,08 mol.

mS = 0,08 × 32 = 2,56g.

--------------

Xem thêm đáp án các bài tập trong chương 6: Oxi Lưu huỳnh và các tài liệu, hướng dẫn giải Hóa học 10 khác tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM