Đáp án bài 8 trang 77 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 8 trang 77 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

1. Đề bài

Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái ABCDEF vào 6 cái thẻ. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. Tìm xác suất sao cho đoạn thẳng mà các đầu mút là các điểm được ghi trên hai thẻ đó là:

a) Các cạnh của lục giác

b) Đường chéo của lục giác

c) Đường chéo nối hai đỉnh đối diện của lục giác.

2. Đáp án

Không gian mẫu  là số các tổ hợp chập 2 của 6 (đỉnh)

Đáp án bài 8 trang 77 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Gọi A,B,C là ba biến cố cần tìm xác suất tương ứng với câu a,b,c

a) Vì số cạnh của đa giác là 6 nên n(A)=6

Đáp án bài 8 trang 77 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a
b) Vì số đường chéo của lục giác là số đoạn thẳng nối 2 đỉnh của lục giác trừ đi số cạnh của lục giác ⇒n(B)=15–6=9

Đáp án bài 8 trang 77 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu b

c) Lục giác có 3 cặp đỉnh đối diện nên n(C)=3

Đáp án bài 8 trang 77 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu c
 

doctailieu.com
Back to top