Giải bài 9 trang 77 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 9 trang 77 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

1. Đề bài

Gieo đồng thời hai con súc sắc. Tính xác suất sao cho:

a) Hai con xúc sắc đều xuất hiện mặt chẵn

b) Tích các số chấm trên hai con xúc sắc là số lẻ.

2. Đáp án

Không gian mẫu là:

Đáp án bài 9 trang 77 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

a) A là biến cố “Hai con xúc sắc đều xuất hiện mặt chẵn”

Suy ra: A={(2;2);(4;4);(6;6);(2;4);(2;6);(4;2);(2;6);(6;2);(6;4)}=> n(A)= 9

Đáp án bài 9 trang 77 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a

b) gọi B là biến cố: “Tích các số chấm trên hai con xúc sắc là số lẻ”.

Tích của hai số là số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ. Khi đó ta có:

Suy ra: B={(1;1);(3;3);(5;5);(1;3);(1;5);(3;1);(3;5);(5;1);(5;3)}=> n(B)= 9

Đáp án bài 9 trang 77 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu b

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu