Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 7 trang 9 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 7 trang 9 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12

Đề bài

Một con lắc dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu?

A. 12 cm.                                               B. - 12 cm.

C. 6 cm.                                                 D. - 6 cm.

Đáp án bài 7 tr. 9 SGK Vật lý lớp 12

Đáp án C.

Chiều dài quỹ đạo: L = 12cm => Biên độ dao động của vật: A = L:2 = 6cm

» Xem thêm hướng dẫn giải và đáp án bài 8 trang 9 SGK Vật lí 12

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    10:40 AM
19/07/2018    10:40 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top