Giải toán lớp 11: Đáp án bài 6 trang 76 SGK đại số và giải tích

Đáp án bài 6 trang 76 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

1. Đề bài

Từ một hộp chứa sáu quả cầu trắng và bốn quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời bốn quả. Tính xác suất sao cho:

a) Bốn quả lấy ra cùng màu

b) Có ít nhất một quả màu trắng

2. Đáp án

Đáp án bài 6 trang 76 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 11: Đáp án bài 6 trang 76 SGK đại số và giải tích để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu