Giải toán lớp 11: Đáp án bài 6 trang 76 SGK đại số và giải tích

Đáp án bài 6 trang 76 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

1. Đề bài

Từ một hộp chứa sáu quả cầu trắng và bốn quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời bốn quả. Tính xác suất sao cho:

a) Bốn quả lấy ra cùng màu

b) Có ít nhất một quả màu trắng

2. Đáp án

Đáp án bài 6 trang 76 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

doctailieu.com
Back to top