Bài 7 trang 77 SGK Giải tích 11

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài 7 trang 77 sách giáo khoa Toán đại số và giải tích lớp 11

Đề bài

Gieo một con xúc sắc ba lần. Tính xác suất sao cho mặt sáu chấm xuất hiện ít nhất một lần.

Đáp án bài 7 trang 77 sgk Toán giải tích 11

Đáp án bài 7 trang 77 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

Gọi A là biến cố: “Mặt sáu chấm xuất hiện ít nhất một lần”

Suy ra biến cố đối là   : “Không lần nào xuất hiện mặt sáu chấm”.

Lần gieo thứ nhất: số lần không xuất hiện mặt sáu chấm là 5 (lần)

Lần gieo thứ hai và thứ ba: tương tự có 5 lần không xuất hiện mặt sáu chấm.

kết quả Đáp án bài 7 trang 77 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

» Xem thêm đáp án giải tích 11 bài 8 trang 77 sgk hoặc hướng dẫn giải bài tập môn Toán lớp 11 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top