Bài 53 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Bài 53 trang 82 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 53 trang 82 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 53 trang 82 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 7 chương 2 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 53 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống:

x -2 -9 3 0
y 7 -1 8 15
x - y        

» Bài tập trước: Bài 52 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 53 trang 82 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Muốn trừ số nguyên \(a\) cho số nguyên \(b\), ta cộng \(a\) với số đối \(b\).

\(a -b = a + (-b)\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 53 trang 82 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

+) \(-2 - 7 = -2 + (-7) \)\(= -(2 + 7) = -9 \)

+) \(-9 - (-1) = -9 + 1 \)\(= - (9-1) = -8\)  

+) \(3 - 8 = 3 + (-8) \)\(= - (8 - 3 )= -5\) 

+) \(0 - 15 = 0 + (-15) \)\(= -(15 - 0) = -15\)

x -2 -9 3 0
y 7 -1 8 15
x - y -9 -8 -5 -15

» Bài tập tiếp theo: Bài 54 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 53 trang 82 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top