Giải bài 5 trang 25 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 25 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Xét một vectơ quay →OM có những đặc điểm sau:

- Có độ lớn bằng hai dơn vị chiều dài.

- Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s.

- Tại thời điểm t = 0, vectơ →OM hợp với trục Ox một góc 300.

Hỏi vec tơ quay  →OM biểu diễn phương trình của dao động điều hòa nào?

Câu hỏi bài 5 trang 25 sgk lý lớp 12

Hướng dẫn giải

Áp dụng phương trình dao động điều hòa tổng quát x = Acos(ωt + φ).

Đáp án bài 5 trang 25 sgk vật lý lớp 12

Đáp án B.

Phương trình tổng quát: x = Acos(ωt + φ).

+ Biên độ: A = 2 đơn vị chiều dài.

+ Tần số góc: ω = 1rad/s.

+ Pha ban đầu:  φ=30∘=π6.

Vậy vec tơ quay →OM biểu diễn phương trình của dao động điều hòa x = 2cos ( t + π/6 ).

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X