Giải bài 4 trang 98 SGK Toán 4 tiết Dấu hiệu chia hết cho 3

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 98 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Dấu hiệu chia hết cho 3.

Bài 4 (trang 98 SGK Toán 4): Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 : 56…; 79…; 2…35.

Lời giải:

Hướng dẫn: Giải tương tự Bài 4 (trang 97 SGK Toán 4)

561, hoặc 564 ( Số chia hết cho cả 3 và 9 : loại).

795, hoặc 798 ( Số chia hết cho 9: loại).

2235, hoặc 2535 ( Số chia hết cho 9 loại).

Nói thêm: Các số chia hết cho 3 thì chưa chắc chia hết cho 9. Nhưng các số chia hết cho 9 thì sẽ chia hết cho 3.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 98 SGK Toán 4 tiết Dấu hiệu chia hết cho 3 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu