Giải bài 4 trang 98 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 98 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 4 (trang 98 SGK Toán 4): Với bốn chữ số 0; 6; 1; 2.

a) Hãy viết ít nhất ba số có ba chữ số ( ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 9.

b) Hãy viết một số có ba chữ số ( ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Lời giải:

a) Hãy chọn ra ba chữ số có tổng là 9 (6; 1; 2), rồi dựa vào chúng để viết …

Đáp án : 612; 621; 126

b) Hãy chọn ra ba chữ số có tổng là 3, hoặc 6 ( 0; 1; 2), rồi dựa vào chúng để viết…

Đáp án : 120

Nói thêm: a) Còn có thể viết ba số nữa là : 162; 216; 261.

b) Còn có thể viết ba số nữa là: 102; 201; 210.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu