Bài 4 trang 9 Tập bản đồ Lịch sử 12

Xuất bản ngày 29/12/2018

Giải bài 4 trang 9 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 8 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy trả lời các câu hỏi sau

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về đặc điểm kinh tế xã hội của các quốc gia thuộc khu vực trong bài 3 trang 8 TBĐ Sử 12 đã nêu, các em học sinh sẽ tìm hiểu cụ thể về quốc gia mạnh nhất là Trung Quốc.

Câu hỏi

Quan sát hình 8 trong SGK kết hợp với nội dung bài học, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…).

Ghi tên bức ảnh bài 4 trang 9 TBĐ Sử 12

b. Cho biết bức ảnh nói đến sự kiện lịch sử nào? Thời gian diễn ra?

c. Nêu ý nghĩa của sự kiện trên đối với nhân dân Trung Quốc và thế giới.

Xem thêm: Bài 5 trang 10 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 4 trang 9 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

a.

Chủ tịch Mao Trạch Đông đọc tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

b.

- Bức ảnh nói đến sự kiện: Thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 1-10-1949

c.

- Với Trung Quốc:

+ Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc.

+ Chấm dứt hơn 100 năm no dịch và thống trị của đế quốc.

+ Xóa bỏ chế độ phong kiến, đưa nước Trung Hoa vào kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội

- Với thế giới:

+ Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM