Bài 4 trang 76 sgk Đại số 11

Hướng dẫn giải bài 4 trang 76 sách giáo khoa Toán Đại số và giải tích lớp 11 - Ôn tập chương 2: Tổ hợp - Xác suất

Đề bài:

Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số được tạo thành từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sao cho:

a) Các chữ số có thể giống nhau

b) Các chữ số khác nhau.

 

Đáp án bài 4 trang 76 sgk Đại số lớp 11

Tập hợp A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

Đáp án bài 4 trang 76 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

» Xem đáp án bài tiếp theo: Giải đại số 11 bài 5 trang 76 sgk

--------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm đáp án và hướng dẫn giải Toán 11 (Đại số và Hình học) đầy đủ các dạng bài tập sách giáo khoa tại doctailieu.com.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top