Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 4 trang 16 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 16 SGK hóa học lớp 12.

Đề bài

Nêu những ưu điểm và hạn chế của việc dùng xà phòng so với dùng chất giặt rửa tổng hợp.

Đáp án bài 4 trang 16 sgk hóa học lớp 12

Xà phòng chỉ dùng được trong nước mềm, chất giặt rửa tổng hợp dùng được ngay cả trong nước cứng.

Việc khai thác nguồn dầu, mỡ động, thực vật để sản xuất xà phòng dẫn đến mất cân bằng sinh thái, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    00:09 AM
17/07/2018    00:09 AM
Back to top