Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 3 trang 8 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 8 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn thể hiện ở chỗ nào?

Hướng dẫn giải

Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    10:24 AM
19/07/2018    10:24 AM
Back to top