Đáp án bài 3 trang 76 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 3 trang 76 SGK đại số và giải tích lớp 11. Ôn tập chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

1. Đề bài

Phân biệt sự khác nhau giữa một chỉnh hợp chập k của n phần tử và một tổ hợp chập k của n phần tử

2. Đáp án

Cho tập hợp A có n phần tử (n ≥ 1)

A) Sắp xếp thứ tự các phần tử, chỉnh hợp chập k của n phần tử 

- Sử dụng k phần tử trong số n phần tử của A (k ≤ n) và sắp xếp thứ tự k phần tử này (mỗi cách sắp xếp là một chỉnh hợp chập k của phần tử)

- Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là: 

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử
 

B) Không chú ý đến thứ tự của các phần  tử, tổ hợp chập k của n phần tử

- Sử dụng k phần tử trong n phần tử A (k ≤ n) và không để ý đến thứ tự của các phần tử này.

- Số tổ hợp chập k của n phần tử là:

Số tổ hợp chập k của n phần tử
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 76 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu