Giải bài 3 trang 30 sách giáo khoa Toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 30 SGK Toán lớp 5 tập 1 tiết học về Héc-ta
Mục lục nội dung

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) 85km² < 850ha           

b) 51 ha > 60 000m²       

c) 4dm² 7cm² = 4Giải bài 3 trang 30 sách giáo khoa Toán lớp 5 1dm²

Đáp án

a) S. (vì 85km² = 8500ha > 850ha)

b) Đ. (vì 51 ha > 6ha = 60 000m²)

c) S. (vì 4dm² 7cm²  = 4Giải bài 3 trang 30 sách giáo khoa Toán lớp 5 1dm²).

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X