Bài 1 trang 29 SGK Toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 29 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 1
Mục lục nội dung

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4ha = ... m²

Giải bài 1 trang 29 sách giáo khoa Toán lớp 5 1ha = ... m²

20ha = ... m²

Giải bài 1 trang 29 sách giáo khoa Toán lớp 5 2ha = ... m²

1km² = ... m²

Giải bài 1 trang 29 sách giáo khoa Toán lớp 5 3km² = ... ha

15km² = ... ha

Giải bài 1 trang 29 sách giáo khoa Toán lớp 5 4km² = ... ha

b) 60 000m²  = ... ha

1800ha = ... km²

800 000m²  = ... ha

27000 ha = ... km²

Đáp án bài 1 trang 29 SGK Toán lớp 5

a) 4ha = 40 000 m²

Giải bài 1 trang 29 sách giáo khoa Toán lớp 5 1ha = 5000m²

20ha = 200 000m²

Giải bài 1 trang 29 sách giáo khoa Toán lớp 5 2ha = 100 m²

1km² = 100 m²

Giải bài 1 trang 29 sách giáo khoa Toán lớp 5 3km² = 10 ha

15km² = 1500 ha

Giải bài 1 trang 29 sách giáo khoa Toán lớp 5 4km² = 75 ha

b) 60 000m²  = 6 ha

1800ha = 18 km²

800 000m²  = 80 ha

27000 ha = 270 km²

» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 30 SGK Toán 5

» Xem hướng dẫn cách làm và đáp án các bài tập Giải Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất tại doctailieu.com

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X