Bài 3 trang 141 sgk toán lớp 11

Cách giải 3 trang 141 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

1. Đề bài

Tên của một học sinh được mã hóa bởi số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong số này là giá trị của một trong các biểu thức A , H , N , O với:

Đề bài 3 trang 141 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11 ôn tập chương 4

2. Đáp án - hướng dẫn bài 3 trang 141 sgk toán lớp 11

Đáp án bài 3 trang 141 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a
Đáp án bài 3 trang 141 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu b

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 142 SGK Toán 11

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top