Bài 3 trang 122 SGK Toán 4 (Luyện tập)

Bài 3 trang 122 sgk Toán 4 (Luyện tập) gồm hướng dẫn và bài giải chi tiết giúp phụ huynh hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 3 trang 122 sgk Toán 4 (Luyện tập) được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 3 trang 122 SGK Toán 4 (Luyện tập)

Đề bài

So sánh hai phân số có cùng tử số:

a) Ví dụ: So sánh \(\dfrac{4}{5}\) và \(\dfrac{4}{7}\)

Ta có: \(\dfrac{4}{5}= \dfrac{4\times7}{5\times7}=\dfrac{28}{35}\) và \(\dfrac{4}{7}= \dfrac{4\times5}{7\times5}=\dfrac{20}{35}\)

\(28 > 20\) nên \(\dfrac{4}{5} > \dfrac{4}{7}\) 

Nhận xét:

Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

b) So sánh hai phân số: \(\dfrac{9}{11}\) và \(\dfrac{9}{14}\) ;    \(\dfrac{8}{9}\) và \(\dfrac{8}{11}\)

Hướng dẫn

 Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

Bài Giải

Cách giải 1

Ta có: \(11 < 14\) nên \(\dfrac{9}{11}>  \dfrac{9}{14}\) ;

           \(9 < 11\) nên  \(\dfrac{8}{9}  > \dfrac{8}{11}\).

Cách giải 2

Hai phân số \(\frac{9}{11}\) và \(\frac{9}{14}\)  có cùng tử số là \(9\) nên:

\(\frac{9}{11}\) >  \(\frac{9}{14}\)  ( vì 11 < 14) ; 

Hai phân số \(\frac{8}{9}\) và \(\frac{8}{11}\) có cùng tử số là \(8\) nên :

\(\frac{8}{9}\)  > \(\frac{8}{11}\)  (vì 9  < 11)

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 122 sgk Toán 4

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 3 trang 122 sgk toán 4 (Luyện tập). Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu