Bài 2 trang 122 SGK Toán 4 (Luyện tập)

Bài 2 trang 122 sgk Toán 4 (Luyện tập) gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 2 trang 122 sgk Toán 4 (Luyện tập) được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 2 trang 122 SGK Toán 4 (Luyện tập)

Đề bài

So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

 a) \( \displaystyle\frac{8}{7}\) và \( \displaystyle\frac{7}{8}\)                 b) \( \displaystyle{9 \over 5}\)\( \displaystyle{5 \over 8}\)                c) \( \displaystyle{{12} \over {16}}\)\( \displaystyle{{28} \over {21}}\)

Hướng dẫn

- Cách 1: Quy đồng mẫu số hai phân số rồi so sánh hai phân số sau khi quy đồng.

- Cách 2: So sánh hai phân số đã cho với \( \displaystyle1\).

Bài Giải

a) Cách 1: Quy đồng mẫu số hai phân số \( \displaystyle\frac{8}{7}\) và \( \displaystyle\frac{7}{8}\) 

\( \displaystyle\frac{8}{7}= \frac{8\times8}{7\times8}=\frac{64}{56}\);   \( \displaystyle\frac{7}{8}= \frac{7\times7}{8\times7}=\frac{49}{56}\)

\( \displaystyle \frac{64}{56} > \frac{49}{56}\) nên \( \displaystyle\frac{8}{7}  >  \displaystyle\frac{7}{8}\).

Cách 2: Ta có : \( \displaystyle\frac{8}{7}>2\)\( \displaystyle\frac{7}{8}<1\).

Do đó, \( \displaystyle\frac{8}{7}> \displaystyle\frac{7}{8}\).

b) 

Cách 1: Quy đồng mẫu số hai phân số \( \displaystyle\frac{9}{5}\) và \( \displaystyle\frac{5}{8}\) 

\( \displaystyle\frac{9}{5}= \frac{9\times8}{5\times8}=\frac{72}{40}\);   \( \displaystyle\frac{5}{8}= \frac{5\times5}{8\times5}=\frac{25}{40}\)

Vì \( \displaystyle \frac{72}{40} > \frac{25}{40}\) nên \( \displaystyle\frac{9}{5}  >  \displaystyle\frac{5}{8}\).

Cách 2:

\( \displaystyle\eqalign{
& {{9} \over {5}} > 1;\,\,\,{{5} \over {8}} < 1 \cr 
& \Rightarrow {{9} \over {5}} > {{5} \over {8}} \cr} \)

c) 

Cách 1:

Rút gọn hai phân số \( \displaystyle{{12} \over {16}}\) và \( \displaystyle{{28} \over {21}}\) ta có:

\( \displaystyle\frac{12}{16}= \frac{12:4}{16:4}=\frac{3}{4}\);                   \( \displaystyle\frac{28}{21}= \frac{28:7}{21:7}=\frac{4}{3}\).

Quy đồng mẫu số hai phân số \( \displaystyle\frac{3}{4}\) và \( \displaystyle\frac{4}{3}\) ta có:

\( \displaystyle\frac{3}{4}= \frac{3\times3}{4\times 3}=\frac{9}{12}\);          \( \displaystyle\frac{4}{3}= \frac{4\times4}{3\times4}=\frac{16}{12}\) 

Vì \( \displaystyle \frac{9}{12} < \frac{16}{12}\) nên \( \displaystyle\frac{3}{4}  <  \displaystyle\frac{4}{3}\).

Do đó \( \displaystyle{{12} \over {16}}< \displaystyle{{28} \over {21}}\)

Cách 2:

\(\displaystyle\eqalign{ & {{12} \over {16}} < 1;\,\,\,{{28} \over {21}} > 1 \cr  & \Rightarrow {{28} \over {21}} > {{12} \over {16}} \cr} \)

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 122 sgk Toán 4 (Luyện tập)

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 2 trang 122 sgk toán 4 (Luyện tập). Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu