Giải bài 3 trang 110 Sách giáo khoa Toán 4

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 110 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo).

Bài 3 (trang 110 SGK Toán 4): Trong các phân số sau: 

Giải bài 3 trang 110 Sách giáo khoa Toán 4

a) Phân số nào bé hơn 1?

b) Phân số nào bằng 1 ?

c) Phần số nào lớn hơn 1 ?

Lời giải:

Giải bài 3 trang 110 Sách giáo khoa Toán 4 1

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 110 Sách giáo khoa Toán 4 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu