Giải bài 2 trang 110 Sách giáo khoa Toán 4

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 110 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo).

Bài 2 (trang 110 SGK Toán 4): Có hai phân số và, phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1 ? phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 2?

Lời giải:

a) Phân sốchỉ hình đã tô màu của hình 1.

b) Phân số chỉ hình đã tô màu của hình 2.

Giải thích câu a:

Ở hình 1, mỗi hình chữ nhật đã được chia làm 6 phần bằng nhau. Ta đã tô màu cả một hình chữ nhật, tức là ô màu 6 phần, tồi lại tô màu thêm một phần nữa ( của hình chữ nhật kia) tức tô màu0hình chữ nhật.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 110 Sách giáo khoa Toán 4 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu