Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 2 trang 94 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 94 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha.

Trả lời

- Dòng xoay chiều một pha là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cos.

- Dòng ba pha là hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha với nhau 2π/3 từng đôi một.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 94 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    10:46 AM
14/08/2018    10:46 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu