Giải bài 2 trang 94 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 94 SGK vật lý lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Phân biệt dòng một pha với dòng ba pha.

Trả lời

- Dòng xoay chiều một pha là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cos.

- Dòng ba pha là hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha với nhau 2π/3 từng đôi một.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X