Giải bài 2 trang 21 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 21 SGK vật lý lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Nêu đặc điểm của dao động duy trì?

Trả lời

Dao động được duy trì bằng cách giữ cho biên độ không đổi mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng gọi là dao động duy trì.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X