Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài 1 trang 142 sách giáo khoa

Đáp án bài 1 trang 142 SGK toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo để hướng dẫn con ôn tập kiến thức về so sánh các số có hai chữ số tại nhà.

BÀI 1 trang 142 SGK Toán lớp 1

Đề bài: > = <

34....38                       55...57                     90...90

36.. .30                       55...55                     97...92

37....37                       55...51                     92...97

25...30                        85...95                     48...42

Đáp án:

34 < 38                       55 < 57                     90 = 90

36 > 30                       55 = 55                     97 > 92

37 = 37                       55 > 51                     92 < 97

25 < 30                       85 < 95                    48 > 42

doctailieu.com
Tải về
Back to top