Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập 2, bài 3, bài 4 trang 143 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn các giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 trang 143 SGK môn Toán lớp 1 để giúp các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn bé làm bài tập ở nhà.

BÀI 2 trang 143 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Khoanh vào số lớn nhất

Câu hỏi bài 1 trang 143 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

a) khoanh vào số 80

b) khoanh vào số 91

c) khoanh vào số 97

d) khoanh vào số 45

Đáp án bài 1 trang 143 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 143 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Khoanh vào số bé nhất

a) 38, 48, 18                b) 76, 78, 75

c) 60, 79, 61                d) 79, 60, 81

Câu hỏi bài 3 trang 143 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

a) Khoanh vào số 18
b) Khoanh vào số 75
c) Khoanh vào số 60
d) Khoanh vào số 60

Câu hỏi bài 3 trang 143 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 4 trang 143 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết các số 72, 38, 64:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn..........................................
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé..........................................

Đáp án:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 64, 72.
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 72, 64, 38.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 2, bài 3, bài 4 trang 143 sách giáo khoa toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu