Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập 2, bài 3, bài 4 trang 143 sách giáo khoa toán lớp 1

Hướng dẫn các giải bài tập và đáp án bài 1, bài 2, bài 3 trang 143 SGK môn Toán lớp 1 để giúp các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn bé làm bài tập ở nhà.

BÀI 2 trang 143 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Khoanh vào số lớn nhất

Câu hỏi bài 1 trang 143 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

a) khoanh vào số 80

b) khoanh vào số 91

c) khoanh vào số 97

d) khoanh vào số 45

Đáp án bài 1 trang 143 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 143 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Khoanh vào số bé nhất

a) 38, 48, 18                b) 76, 78, 75

c) 60, 79, 61                d) 79, 60, 81

Câu hỏi bài 3 trang 143 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

a) Khoanh vào số 18
b) Khoanh vào số 75
c) Khoanh vào số 60
d) Khoanh vào số 60

Câu hỏi bài 3 trang 143 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 4 trang 143 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết các số 72, 38, 64:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn..........................................
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé..........................................

Đáp án:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 64, 72.
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 72, 64, 38.

doctailieu.com
Tải về
Back to top