Bài 2 trang 80 SGK Sử 7

Giải bài 2 trang 80 SGK Lịch Sử 7. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly có những điểm tiến bộ và hạn chế.

Đề bài

Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly.

» Ôn tập Bài 1 trang 80 SGK Sử 7

Hướng dẫn giải Bài 2 trang 80 SGK Sử 7

- Mặt tiến bộ: Những cải cách của Hồ Quý Ly ít nhiều góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguông thu nhập của nhà nước, tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ tập quyền. Cải cách văn hóa, giáo dục, quân sự có nhiều tiến bộ, góp phần làm ổn định xã hội tình hình đất nước.

- Mặt hạn chế: Một số chính sách chưa thực hiện triệt để, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Chính sách cải cách cũng chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.

» Xem tiếp Bài 3 trang 80 SGK Sử 7

 ----------------------------------------------------------

Xem ngay những cải cách của Hồ Quý Ly làm ổn định tình hình đất nước sau thời nhà Trần và hướng dẫn giải Sử 7 - Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII-XIV) cùng đáp án các dạng bài tập Lịch Sử lớp 7 khác tại doctailieu.com

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X