Giải bài 2 trang 128 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Hướng dẫn và đáp án bài 2 tiết luyện tập chung trang 128 sách giáo khoa Toán lớp 5
Mục lục nội dung

Bài 2: Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương

c) Thể tích của hình lập phương.

Đáp án

a) Diện tích xung quanh là:

(1,5 x 1,5 ) x 4 = 9 (m²)

b) Diện tích toàn phần là:

(1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m²)

c) Thể tích của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m³)

Đáp số:

a) 9m²

b) 13,5m²

c) 3,375m³

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ