Đáp án bài 15 trang 62 sách giáo khoa toán 6 tập 2

Xem cách làm và đáp án bài 15 trang 62 sgk toán 6 tập 2
Mục lục nội dung

Đề bài:

Cho ví dụ về hỗn số. Thế nào là phân số thập phân? Số thập phân? Cho ví dụ. Viết phân số 9/5 dưới dạng hỗn số, phân số thập phân, số thập phân, phần trăm với ký hiệu %.

Đáp án:

Đáp án bài 15 trang 62 sgk toán 6 tập 2 phần

- Số thập phân gồm hai phần:

+ Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy

+ Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy

+ Số chữ số thập phân bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân

Đáp án bài 15 trang 62 sgk toán 6 tập 2 phần 2

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X