Giải toán lớp 6: Đáp án bài 14 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 14 trang 62 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Phát biểu qui tắc chia phân số cho phân số.

Đáp án:

Quy tắc: Muốn chia một phân số cho một phân số ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia:

Đáp án bài 14 trang 62 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 14 trang 62 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu