Giải toán lớp 6: Đáp án bài 14 trang 62 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 14 trang 62 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Phát biểu qui tắc chia phân số cho phân số.

Đáp án:

Quy tắc: Muốn chia một phân số cho một phân số ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia:

Đáp án bài 14 trang 62 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu