Giải bài 15 trang 147 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 15 trang 147 SGK giải tích lớp 12 - Giải các phương trình trên tập số phức

Đề bài

Giải các phương trình sau trên tập số phức

Câu hỏi bài 15 trang 147 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

a, b) Đưa phương trình về dạng Hướng dẫn giải bài 15 trang 147 sgk giải tích lớp 12

c) Sử dụng hẳng đẳng thức.

d) Đưa phương trình về dạng phương trình tích.

Đáp án bài 15 trang 147 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 15 trang 147 sgk giải tích lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM