Bài 1 trang 54 SGK Tin học 12

Xuất bản: 29/10/2018 - Cập nhật: 03/01/2019 - Tác giả:

Giải bài tập 1 trang 54 sách giáo khoa Tin học 12 : Sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu.

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu.

» Xem thêm: Bài 2 trang 54 sgk Tin học 12

Lời giải bài 1 trang 54 sách giáo khoa Tin học lớp 12

Sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế:

- Chế độ biểu mẫu: có thể xem, sửa, thêm bản ghi (thao tác như trên bảng) nhưng chủ yếu là để nhập dữ liệu (thường được thiết kế nhập cho từng bản ghi).

Thường có giao diện thân thiện và thường được sử dụng để cập nhật dữ liệu. Việc cập nhật dữ liệu trong biểu mẫu thực chất là cập nhật dữ liệu trên bảng dữ liệu nguồn.

- Chế độ thiết kế: dùng để tạo hoặc sửa cấu trúc của biểu mẫu như chọn các trường cần đưa vào biểu mẫu, chọn vị trí hợp lí của chúng trên màn hình giao diện (thường giống các tài liệu chứa dữ liệu nguồn), tạo một số nút lệnh thực hiện một số thao tác.

Ta có thể thiết kế mới, xem hay sửa đổi thiết kế cũ của biểu mẫu. Thường sử dụng để thêm/bớt, thay đổi vị trí của các trường dữ liệu. Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và các tiêu đề. Tạo các nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu,…) để người dùng thao tác với dữ liệu thuận tiện hơn.

***

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập môn Tin học lớp 12 sách giáo khoa xem chi tiết tại doctailieu.com. Chúc các em học tốt môn Tin học.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM