Bài 1 trang 35 sgk GDCD 9

Xuất bản: 20/11/2018 - Cập nhật: 14/03/2023 - Tác giả: Giangdh

Đáp án bài 1 trang 35 sách giáo khoa giáo dục công dân 9 Những việc biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên....

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Những việc làm nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên? Vì sao?

a) Vượt khó trong học tập để tiến bộ không ngừng

b) Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường

c)

Vận dụng những điều đã học vào thực tiễn

d) Luôn sáng tạo trong lao động và trong hoạt động xã hội

đ) Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống

e) Thắng không kiêu, bại không nản

g)  Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân

h) Dề làm, khó bỏ

i) Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp

k) Học tập, làm việc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân công bằng, văn minh.

Trả lời bài 1 trang 35 SGK GDCD 9

Những việc làm (a), (c), (d), (đ), (e), (i), (k) biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên bởi họ biết vượt qua những khó khăn trong học tập, trong cuộc sống, luôn sáng tạo trong lao động và các hoạt động xã hội, học tập có mục đích, có lí tưởng đẹp.

-----------

» Trên đây là lời giải bài 1 trang 35 sgk, các bạn có thể tham khảo thêm đáp án câu hỏi Phần 2 - Giải bài tập sgk GDCD 9 hoặc hướng dẫn phương pháp giải bài tập GDCD lớp 9 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM