Giải bài tập SGK GDCD 9 - phần 2 (Câu 10 - 18)

Hướng dẫn làm bài Giải bài tập SGK GDCD 9 - phần 2 (Câu 10 - 18)

Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niênBài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcBài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhânBài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuếBài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dânBài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dânBài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dânBài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốcBài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật