Hướng dẫn giải bài 1 trang 156 SGK đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 1 trang 156 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 5 Đạo Hàm - Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

1. Đề bài

Tìm số gia của hàm số f(x) = x3 , biết rằng:

a) x0 = 1 ; Δ x = 1

b) x0 = 1 ; Δ x = − 0 , 1

2. Đáp án - hướng dẫn

a)Δf(x)=f(x0+Δx)−f(x0)

⇒Δf(x)=f(1+1)−f(1)

⇒Δf(x)=f(2)−f(1)

⇒Δf(x)=23−13=8-1=7

b)Δf(x)=f(x0+Δx)−f(x0)

⇒Δf(x)=f(1−0,1)−f(1)

⇒Δf(x)=f(0,9)−f(1)

⇒Δf(x)=0,93−13= −0,271

Anh Đức (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM