Bài 5 trang 156 SGK Đại số và giải tích 11

Hướng dẫn lời giải và đáp án bài tập 5 trang 156 Sách giáo khoa Toán đại số và giải tích lớp 11

Đề bài:

Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong y = x3 :

a) Tại điểm có tọa độ ( − 1 ; − 1 ) ;

b) Tại điểm có hoành độ bằng 2 ;

c) Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3 .

Đáp án - hướng dẫn bài 5 tr. 156 Giải tích lớp 11

Đáp án bài 5 trang 156 SGK toán đại số và giải tích lớp 11

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 156 SGK Toán giải tích 11

Anh Đức (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM