Bài 5 trang 156 SGK Đại số và giải tích 11

Hướng dẫn lời giải và đáp án bài tập 5 trang 156 Sách giáo khoa Toán đại số và giải tích lớp 11

Đề bài:

Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong y = x3 :

a) Tại điểm có tọa độ ( − 1 ; − 1 ) ;

b) Tại điểm có hoành độ bằng 2 ;

c) Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3 .

Đáp án - hướng dẫn bài 5 tr. 156 Giải tích lớp 11

Đáp án bài 5 trang 156 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 156 SGK Toán giải tích 11

doctailieu.com
Back to top